es / ca / en Acceso autorizados

Atenció Clients: (+34) 932 478 570 - Sempre al seu Servei.

Siguenos en FacebookSiguenos en TwitterSiguenos en Google

Política Qualitat

Declaració de la direcció en política de qualitat. El treball en equip és la base d'aquesta direcció, per satisfer les necessitats i exigències dels nostres clients, el personal amb què compta la direcció, té la capacitat professional necessària per brindar la prestació dels serveis amb la qualitat que es requereix, sent a més conscient de la seva responsabilitat i la importància de la seva participació en els processos que desenvolupa.

La nostra Política de Qualitat es basa en els següents compromisos:

Compromís de complir amb tots els acords que ens siguin aplicables per raó de la nostra activitat, tant en l'àmbit de l'acompliment dels nostres processos com en l'àmbit de les nostres activitats, de manera que la nostra actuació en cap cas pugui contravenir els requisits i especificacions establertes.

Compromís de dur a terme el nostre treball dins d'un entorn de gestió que garanteixi una millora contínua en els nostres processos, en els nostres mètodes d'actuació i en les nostres relacions amb parts interessades, mitjançant l'establiment i revisió periòdica dels nostres objectius de qualitat.

Compromís de controlar de manera efectiva tots els nostres processos, fent especial èmfasi en: eficiència i eficàcia dels nostres serveis i de les nostres relacions amb clients.

Compromís de satisfacció del Client, oferint serveis amb una qualitat que satisfacin les necessitats i expectatives dels clients, així com la legislació i normativa vigent. Per això, hem de conèixer i analitzar les necessitats dels clients i adaptar-les als serveis de l'empresa, oferint una immillorable atenció i tracte en el servei als clients, transmetent confiança. 

Compromís de prendre decisions basades en dades i evidències objectives, ja que les dades de Qualitat en què es basen la presa de decisions són: Reclamacions de Clients, Satisfacció dels Clients, Auditories internes, etc.

Compromís de implantar eines de qualitat que permetin assegurar que totes les activitats dutes a terme en l'àmbit de l'empresa es realitzen d'acord amb les normes, procediments, instruccions, aconseguint la satisfacció dels CLIENTS a què Presat s'ha de fer i procurar disposar dels recursos tècnics adequats per a la realització de les inspeccions i dels assajos amb l'òptima precisió i exactitud.

Compromís de disposar dels recursos humans suficients i necessaris per al desenvolupament dels serveis prestats, realitzant formació interna i externa del personal per aconseguir personal qualificat en els serveis que presta, així com incrementar la presa de consciència i informar els treballadors, sobre la importància de les seves activitats en la qualitat del servei prestat i fer-los conscients de la importància de la seva contribució en el procés de generació d'idees d'innovació i en el desenvolupament d'accions.

Presat S.A. disposa del certificat de qualitat ISO 9001:2008, amb referència SGI3202149 i aprovat per Lloyd 's Register Quality Assurance per LRE, sa

Certificado Calidad ISO 9001

Marques

 • partner01.png
 • partner02.png
 • partner03.png
 • partner05.png
 • partner07.png
 • partner08.png
 • partner09.png
 • partner10.png
 • partner11.png
 • partner12.png
 • partner14.png
 • partner15.png
 • partner16.png
 • unitekno.png